Luft til vand-varmepumpe Næsted

Sådan kan du udnytte energien i luften

Du kan sikre dig både varme og varmt vand i boligen med en luft til vand-varmepumpe. Denne varmepumpe-type er meget billigere at installere end et jordvarmeanlæg, da haven ikke skal graves op for at nedlægge slanger.
Du kan producere din egen energi med en luft til vand-varmepumpe ved at udnytte energien i udeluften. På den måde kan du spare mange penge på varmeregningen. 

Frostvejr er ingen hindring for varmepumpen

Luft til vand-varmepumpen kan sagtens trække energi ud af luften, selvom den er under frysepunktet. Det skyldes at varmepumpen sætter den kolde luft under et højt tryk og derfor kan trække energien ud af luften til at skabe varme.

Luft til vand-varmepumpe eller jordvarmeanlæg?

Luft til vand-varmepumpen er en lille smule mindre effektiv end et jordvarmeanlæg. Det skyldes, at udeluften, der trækkes energi ud af, svinger en del i temperatur. Jordvarmeanlægget er lidt mere effektivt, idet den jordopvarmede væske, som jordvarmeanlægget pumper op og trækker energi ud af, har en mere konstant temperatur under alle årstider. Dog kræver et jordvarmeanlæg en større installation end en luft til vand-varmepumpe. Det skyldes at et jordvarmeanlæg kræver en større nedgravning i haven.

Hvordan fungerer luft til vand-varmepumpen?

En luft til vand-varmepumpe står typisk uden for boligen. En ventilator trækker udeluften ind i varmepumpen, hvori luften sættes under tryk og energien trækkes ud. Energien bruges til at opvarme en væske, som via rør/slanger sendes ind i boligens varmtvandsbeholder. Her opvarmer væsken både brugsvand og radiatorvand/vandbåren gulvvarme.

Hver gang du bruger en kWh, får du fire kWh igen

For at varmepumpen fungerer, kræver den naturligvis el. Men hver gang forbruget er 1 kWh til drift, producerer luft til vand-varmepumpen 3-5 kWh til opvarmning.
Man taler om pumpens SCOP-værdi, som er udtryk for hvor mange kWh, den kan producere for hver kWh, den forbruger. Jo højere SCOP-værdi, jo mere effektiv er varmepumpen.

Hvornår er en luft til vand-varmepumpe en fordel for dig?

Hvis du står i en situation, hvor du skal have udskiftet dit gamle olie- eller gasfyr, så kan du med fordel overveje denne type af varmepumpeløsning. Dette er set ud fra det perspektiv, at din grund ikke har et tilstrækkeligt haveareal til et jordvarmeanlæg.

Det bemærkes igen, at den økonomiske fordel ved dette valg af opvarmningsform er minimal mindre end ved et jordvarmeanlæg. Til gengæld er en luft til vand-metode langt billigere i installations- og etableringsomkostninger. Det betyder altså, at selve kravet til investeringen alt andet end lige er mindre.

Hvis du på nuværende tidspunkt allerede har et fjernvarmeanlæg installeret, så er vores generelle erfaring, at der i de langt de fleste tilfælde ikke er en økonomisk fordel ved omkostning til en luft til vand-varmepumpe. Samtidig vil der oftest være tale om en tilslutningspligt, hvis der er fjernvarme i dit nærområde.

Kontakt os, hvis du ønsker en varmepumpeløsning

Kontakt os, og hør om dine muligheder for at få en besparende varmeløsning til din bolig. Bedre Bad Næstved er din lokale specialist i luft til vand-varmepumper. Vores kompetente og fagkyndige medarbjedere står klar med gode råd og vejledning. Vi kan derfor hjælpe dig med at finde frem til den helt rigtige løsning for dig og din bolig. 

Vi rådgiver om og installerer varmepumper, eksempelvis luft til vand-varmepumper, over hele Sjælland – herunder i Næstved, Præstø, Haslev, Køge, hele København, Gentofte, Charlottenlund, Lyngby og Amager.

Bliv klog på:

Flere energiløsninger: