Beregn boligens energimærke (A – G)

Få også et estimat af besparelser og værdiforøgelse ved energioptimering af hus

Du kan her på siden beregne, hvor meget du alt andet lige, kan øge værdien på dit hus ved at energirenovere. Indtast det samlede antal kvadratmeter, dit årlige energiforbrug i kr. eller i kWh, samt hvilken opvarmningsform dit hus har. Skriver du i begge forbrugsfelter beregnes der ud fra kWh.

Beregn dit reelle energimærke i dit hjem med Bedre Energis energiberegner. Indtast dine informationer omkring dit varmeforbrug, og få så en opgørelse over energimærket, og hvad du har af muligheder for at energioptimere dit hus, så værdien øges. Du kan både se værdiforøgelsen af dit hus i kroner og øre om året og den månedlige nedbringelse af varmeregningen, hvis du vælger at energioptimere på dit hus. Bedre Bad - Bedre Energi Næstved hjælper gerne med at energioptimere dit hjem, så du kan nedbringe din varmeregning, og få en bedre energimærkning af dit hjem således, at værdien af dit hus stiger.

 OBS! På grund af den nuværende energisituation, hvor prisen på energi er steget markant og svinger meget fra uge til uge, vil det være mest retvisende at indtaste forbruget i kWh i forhold til energimærkeberegning og boligens værdiforøgelse. Det beregnede potentiale i besparelser er baseret på en gennemsnitsberegning af energipriserne for 2021. Beregningen vil ikke være retvisende i den nuværende situation, hvis du kun indtaster dit årlige energiforbrug i kr. Alternativt kan du indtaste dit energiforbrug i kr. tilbage fra 2021.

m2
kr
kWh

DIN BOLIGS ENERGIMÆRKE ER:

G

DIT POTENTIALE FOR VÆRDIFORØGELSEN

Her kan du se det potentiale du har for en værdiforøgelse af dit hus ved at foretage energioptimering*.

Fra

Til

Værdiforøgelse i kr.

DIT POTENTIALE FOR ÅRLIG BESPARELSE

Hvis du foretager en energioptimering, der forbedrer dit energimærke fra det nuværende til det bedst mulige*.

Hvis du vælger at energioptimere fra det nuværende til energimærke C, er du allerede kommet et langt stykke. Du får her forholdsvis mest for din investering. Dit årlige besparelsespotentiale ved at optimere fra dit nuværende til energimærke C er:

Fra til energimærke A1/A2/B

Fra til energimærke C

* Beregningen af energimærket, potentialet for værdiforøgelse og besparelses-potentiale på energiregningen er kun vejledende. Programmet tager ikke højde for graddage i beregningen. Du kan få en præcis udregning ved at kontakte din lokale Bedre Energi specialist. Find ham her.

KAN DU SIGE JA TIL NEDENSTÅENDE 5 LETTE ENERGIBESPARENDE RÅD?

1) Lufter du ud i boligen mindst 10 minutter hver dag?

2) Er alle boligens varmeinstallationsrør isolerede?

3) Er boligens cirkulationspumpe mindre end 5 år gammel?

4) Er der termostatventiler på boligens radiatorer?

5) Er der installeret natsænkning eller vejrkompensering på din varmeinstallation?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, er du godt på vej – men der er selvfølgelig mere at hente. Få en uforpligtigende energisnak eller bestil et Energitjek af din bolig hos vores Certificerede Energivejleder - så får du klar besked om dine muligheder for besparelser og værdiforøgelse af din bolig.

Bemærk, at bestillingen er først gyldig, når den er bekræftet.

Hvilken betydning har energimærkning på din bolig?

Først og fremmest er energimærkning et dokument, som fortæller om boligens energiforbrug, og graden af energieffektivitet. Som boligejer er energimærkningen selvfølgelig relevant for dig, dog er mærkningen særlig relevant ved overvejelser om hussalg. Her kan mulig køber blandt andet danne sig et hurtig overblik over, hvorvidt huset er energiøkonomisk eller ej. Dette er ekstremt vigtigt at have med i sine overvejelser, da det har en stor betydning for energi- og varmeregningen i fremtiden. Vores pointe er blot, at der findes købere, som fravælger et hus på grund af en dårlig energimærkning og at man derfor bør gøre sig tanker om energioptimering af boligen i god tid. Hvis man energioptimere boligen på forkant får man nemlig også fordelen af en lavere varmeregning.

Et godt energimærke

Hvis en bolig har et godt energimærke, så betyder det flere positive fordele. Det medfører eksempelvis, at boligen i langt højere grad er billigere at opvarme. Dette er samtidig kombineret med, at boligen ligeledes holder på varmen. Vores generelle erfaring og viden fra markedet gør, at vi kan konkludere, at boliger med et godt energimærke generelt sælges til en højere salgspris, hvis man sammenligner boliger, som har et dårligere energimærke.

Dette er nemlig en væsentlig faktor, som er relevant, at tage med i sine overvejelser, hvis man overvejer en investering i en ny opvarmningsform eller anlæg. En del af investeringen kan du altså få tilbage gennem en øget pris fra et eventuelt hussalg.

Om Energimærket

Ved hjælp af energimærker er det langt nemmere at sammenligne den energiøkonomiske forskelle, som findes på forskellige boliger. Hvert hus kan rangeres ud fra en skala, som går fra A2020 til G. Her betyder A2020, at boligen besidder det bedste mærke indenfor energieffektivitet, mens tilfældet er modsat for G.

Vores generelle råd er at de energimærker, som du kender fra vaskemaskiner, køleskabe, tørretumbler og andre hårde hvidevarer i høj grad kan relateres til de samme energimærkninger af boliger.

Lad Bedre Bad Næstved være din professionelle samarbejdspartner, hvor vi sammen kan skabe de mange fordele, som følger med gennem en høj energieffektivitet. Kontakt os allerede i dag, og hør mere. Vi ser frem til at høre fra dig, og du kommer i kontakt med os her.

Bliv klogere på: